Program  Fredag 02.06

Vi tar forbehold om endringer. Program og møterom oppdateres fram mot vårmøtet.

0830-0905

Veksthormonbehandling ved dysmorfe syndromer

Godkjente indikasjoner og klinisk praksis

overlege Anne Grete Myhre  Frambu kompetansesenter for sjeldne sykdommer

0905-0935

2017: Metoder og muligheter innen genetisk diagnostikk

Jeanette Koht, overlege, PhD  Nevrologisk avdeling, Drammen sykehus

0935-0955

Pause

0955-1035

CRISPR - når livet kan redigeres

Sigrid Bratlie, PhD, seniorrådgiver  Bioteknologirådet

1035-1050

Pause

1050-1150

En menneskelig medisin

forfatter og far Torgeir W. Skancke

1150-1210

Pause og snack

1210-1220

Presentasjon av Pediaterdagene 2018

1220-1240

Forskningsprisen 2016

1240-1300

European Academy of Paediatrics

Europeisk eksamen i pediatri - en realitet?

overlege Tom Stiris  Oslo Universitetssykehus

1300-1310

Avslutning

1310

FREE LUNCH

Vi spanderer en god lunsj før reisen hjem!