VELKOMME
N


VELKOMME
N

Barnelegeforeningens vårmøte går av stabelen på historiske Union Scene i Drammen, 31.05-02.06. Vi har lagt oss i selene, banket på dører og snudd på fliser for å lage årets faglige og sosiale happening for barneleger. To forkurs og fire hovedtema utgjør den faglige rammen for årets konferanse. Ølsmaking på Brygghuset, grillparty på brygga og konsert med Valentourettes setter stemningen! Kurset er godkjent for 16 kurstimer av Legeforeningen.

Forkurs er faglige høydepunkt på vårmøtet. LIS kan velge mellom to klinisk orienterte forkurs: Vakthematologi med mikroskopisk fokus gir deg de praktiske mikroskopiferdighetene du trenger for å ta riktige beslutninger på vakt. Undersøkelse av voldsutsatte barn er et kurs kvalitetssikret av instruktører fra Statens barnehus og KRIPOS, som tar deg gjennom prinsippene ved en sosialpediatrisk problemstilling som dessverre blir stadig vanligere. Meld deg på raskt for å sikre deg plass!

Nyfødtmedisin og familiebasert omsorg er noe vi brenner for i Drammen. Etter fem års drift har vi et vell av erfaringer og refleksjoner som vi ønsker å dele og diskutere med våre kolleger fra resten av landet. 

Smerte er et tema som får lite oppmerksomhet i den faglige hverdagen. Vi fordyper oss i temaer som palliativ behandling og funksjonelle smerter under veiledning av nasjonale og internasjonale spesialister på området.

Helseatlas har bokstavelig talt satt forskjellene i helse-Norge på kartet. Det blir paneldebatt med sterke meninger og høy temperatur.

Syndromologi  har vokst eksponensielt i takt med utviklingen innen genforskning. Våre forelesere tar deg til det nyeste innen forskningen og følgene den har for klinikken.

Vi gleder oss til å være vertskap og lover høy faglig kvalitet og minst like høy feststemning!

Det er søkt om tellende kurstimer til Legeforeningen - oppdatering følger når denne blir godkjent