Interessgruppene avholder møte onsdag 1640-1840. Det er åpne møter for de som har interesse for de forskjellige faggruppene. Siden blir oppdatert etterhvert som gruppene sender inn sine program/tema før møtet.

Sosialpediatri/ungdomsmedisin

1640-1740: Kommunikasjon med kronisk syke ungdommer (ungdomsmedisin)
Barn og unge med skadelig seksuell atferd og behandlingstilbudet til disse, Linda Holen Moen - NKVTS (sosial
Videre samarbeid

1740-1840: Ungdomsmedisin
1740-1800: Ungdomsmedisin Ahus og London
1800-1810: Kurs i ungdomsmedisin 2018
Administrativt: arbeid i gruppen videre

1740-1840: Sosialpediatri
Helge Vogt legger frem forslag om en nettgruppe: Tankesmie – barnevern og oppvekstsvilkår for barn og unge i Norge
Fagutvikling: Implementering av Child Abuse Atlas og arbeidet med Generell veileder. 
Nyheter i forhold til retningslinje for arbeidet ved barnehusene? 
Eventuelt.
Administrativt: Arbeidet i gruppen videre og valg.

Nyfødtmedisin

1640: Interessegruppen informerer. Hørselsscreening.

1700: Albinostudien v/ Tom Stiris, OUS

1715: Hovedtema: Immaturitet - grenser for behandling?

Innledning v/ Thore Henrichsen og Hans Jørgen Stensvold