Program  Onsdag 31.05

Vi tar forbehold om endringer. Program og møterom oppdateres fram mot vårmøtet.

0900-1200

Forkurs LIS I

Sted: Drammen sykehus, Møterom B, 14. etasje

Vakhematologi

Fokus på mikroskopi

overlege Marit Hellebostad/Sabine Brügmann-Pieper

Forkurs LIS II

Sted: Union Scene

Undersøkelse av voldsutsatte barn

overlege Torkild Aas•Statens Barnehus/spesialetterforsker Kåre Svang, KRIPOS

Avdelingsoverlegemøte

Sted: Union scene

0900-1200

Forkurs LIS I 

Sted: Drammen sykehus, møterom B, 14. etasje

Vakthematologi: mikroskopi

 

Forkurs LIS II

Sted: Union scene

Undersøkelse av voldsutsatte barn

Avdelingsoverlegemøte

Sted: Union scene

1200-1300

Lunsj

1300

Åpning

1315-1345

Nyfødtmedisin - Family centered care

Erfaringer etter 5 år  overlege Kristoffer Hochnowski, Drammen sykehus

1345-1415

Når kan mor si nei - grenser for immaturitet

overlege Thore Henrichsen  Drammen sykehus

1415-1435

Pause

1435-1515

Helseatlas: Hva forteller variasjonen om grunnlaget for våre behandlingsvalg?

overlege Atle Moen  Norsk Barnelegeforening

1515-1535

Choosing wisely - unngå unødvendig utredning!

Ketil Størdal, overlege Sykehuset Østfold, seniorforsker FHI

1535-1555

Pause

1555-1620

Helseatlas: Paneldebatt

1620-1640

Pause

1640-1840

Interessegruppemøter

2000

Grillfest!

Brygga  Union Scene