Program  Torsdag 01.06

 Vi tar forbehold om endringer. Program og møterom oppdateres fram mot vårmøtet.

0830-0905

Langvarig smerte hos barn og unge

Forståelse og prinsipper for behandling

overlege Helene Helgeland  Oslo Universitetssykehus

0905-0930

Kronisk regionalt smertesyndrom (CRPS)

overlege Anne Gina Berntsen  Oslo Universitetssykehus

0930-0950

Pause

0950-1050

Frie foredrag, del 1

1050-1110

Pause

1110-1210

Frie foredrag del 2

1210-1310

Lunsj

1310-1440

Årsmøte

Årsmøte  Norsk Barnelegeforening

1440-1500

Pause

1500-1550

Smerte hos nyfødte - implementering av Comfortneo

overlege Flore le Marechal og nyfødtsykepleier Lene Tandle Lyngstad  Drammen sykehus

1550-1610

Pause

1610-1650

Prosedyresmerter

overlege Søren Walther-Larsen  Rigshospitalet, København

1650-1730

Palliativ smertebehandling

overlege Stefan Lundeberg  Astrid Lindgrens Barnsjukhus  

1800-1900

Løpetur med utsikt

Oppmøte Union Scene  Antrekk: Joggesko

1930

Festmiddag

Centralen  Union Scene

2200

Konsert: Valentourettes!

Union Scene